Esimerkkejä kaavoitustyön sisällöstä

-Kaavan toteuttamismahdollisuuden selvittäminen yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa 
-Kantatilatarkastelu ja mitoitus rakennuspaikkojen määrän arvioimiseksi
-Pohjakartan laadinta
-Luontokartoituksen  laadinta
-Mahdollinen kulttuuriympäristön  inventointi
-Osallistumis– ja arviointisuunnitelman laadinta
-Viranomaisneuvottelu
-Osallistumis– ja arviointisuunnitelman kuuluttaminen
-Kaavaluonnoksen laadinta ja kuuluttaminen
-Kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen  laadinta
-Kuuluttaminen ja lausuntojen pyytäminen
-Vastineet  lausuntoihin ja mahdollisiin muistutuksiin
-Kaavan  ja muiden asiakirjojen saattaminen lopulliseen muotoon
-Hyväksymiskäsittely, kuuluttaminen ja lopullisen version  tekeminen

RANTA-ASEMAKAAVAN LAADINTA

TYÖN SISÄLTÖ

-Kaavamuutoksen mahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä kunnan ja
 ympäristökeskuksen kanssa 
-Olemassa olevan kaavamateriaalin hankinta ja mahdolliset täydennykset
-Kaavoitettavan alueen nykytilanteen arviointi
-Osallistumis– ja arviointisuunnitelman laadinta
-Osallistumis– ja arviointisuunnitelman kuuluttaminen
-Kaavaluonnoksen laadinta ja kuuluttaminen
-Kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen  laadinta
-Kuuluttaminen ja mahdollisten lausuntojen pyytäminen
-Vastineet  lausuntoihin ja mahdollisiin muistutuksiin
-Kaavan  ja muiden asiakirjojen saattaminen lopulliseen muotoon
-Hyväksymiskäsittely, kuuluttaminen ja lopullisen version  tekeminen

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LAADINTA

Kaavoitus– ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Seulakatu 4

38700 KANKAANPÄÄ

Yhteystietomme:

Ilmari Mattila
Puhelin: 044-0839811

Sähköp.: ilmari.mattila(at)kaavoituspalvelu.fi

Kaavoitusta jo vuodesta 1993.

Kaavoitus– ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy