KAAVOITUS

 

YLEISKAAVAT JA YLEISKAAVAMUUTOKSET
Rantayleiskaavat, Kyläkaavat, Kuntakeskusten  yleiskaavojen ohjauksia, Yleiskaavojen selvitykset ja yleiskaavamuutokset. Esim. Valtakunnallisesti arvokkaan Vihteljärvi-Niemenkylän osayleiskaava kahden kunnan alueella.

ASEMAKAAVAT JA ASEMAKAAVAMUUTOKSET

Useita uusien asemakaavojen laadintaa ja asemakaavamuutoksia.
Esim. Jämin matkailukeskuksen keskusalueen asemakaava.

ALUESUUNNITELMAT

Esim. Honkajoen moottoriurheilukeskus

KEHITTÄMISSUUNNITELMAT JA MAISEMASUUNNITTELU

Esim. Kuninkaanlähteen matkailualueen kehittämissuunnitelma ja Vihteljärvi-Niemenkylän maisemanhoito-ohjeisto

 

Kaavoitus– ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Seulakatu 4

38700 KANKAANPÄÄ

Yhteystietomme:

Ilmari Mattila
Puhelin: 044-0839811

Sähköp.: ilmari.mattila(at)kaavoituspalvelu.fi

Kaavoitusta jo vuodesta 1993.

Kaavoitus– ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy